» » АРВОҲ ҚУВГАН Қотил ( Hikoya )
loading...

АРВОҲ ҚУВГАН Қотил ( Hikoya )

admin | 0 комментариев | 721 просмотров
06
01
2020
АРВОҲ ҚУВГАН Қотил ( Hikoya )
0 голосов

KANALIMIZGA A'ZO BO'LING

loading...
  • Просмотр онлайн
  • Просмотр Сериаль

АРВОҲ ҚУВГАН Қотил
У чўчиб уйғонди. Ташкаридаги чироқ ўчганди. У
ўрнидан турмоқчи бўлди, кўзи икки қадам нарида оқ
либосга ўралган одамга тушди. Уни ҳозиргина тушида
кўрганди. Чўғдай ялтираб турган кўзларини бакрайтириб, унга тикилиб турарди, Уй эгасининг юраги баттар
хаприқди. Кўзларини юмди. Бақирмоқчи бўлди, аммо
Овози чиқмади. Кандайдир куч уни ўрнидан турғизди.
Тўшагини кучоқлаб ташқарига чиқди.
Ташқари қоронғу эди. Осмонда на ой, на юлдузлар
кўринарди. Қора булут кўк юзига парда тортганди. Кўп
ўтмай, қўшнининг уйида чироқ ёнди. Айвоннинг лам-
почкасини ким ўчирган, билмай боши қотди. Бу арвоҳ-
нинг ишими?
Шу кундан унинг тинчи бузилди. Уйига сиғмади.
Етарда ҳам, турарда ҳам ҳаловати бузилди. Онаси алла
айтган уй уни бағридан итарди. Айвонга жой қилиб, шу
ерда ётиб турди. Арвоҳ бу ерда ҳам пайдо бўлди. Ке-
чалари уни безовта қила бошлади. Кўз очганда ёнида
пайдо бўларди. Уйқусиз тонгларни қаршилади. Кейин
чопонини елкасига ташлаб укасиникига жўнади. Бир
ҳафтача тинч яшади. Мириқиб ухлади. Кейин арвоҳ
бу ерга ҳам келди. Гоҳ тушига кирар, гоҳ ёнида ўтириб
турли харакатлар киларди. Суяклардан иборат кўлини
чўзиб, уни бўғмоқчи бўларди. Кўркканидан кичкириб,
уйгониб кетарди.
Сизга нима бўлди, ака? Юзингиздан кон Коган.Кунсайн озиб тузиб боряпсиз.
Сурама иним, дардим огир, - бош чайкади ака.
-Heчук?
Кечалари арвоҳ безовта қиляпти...
Ота-онамизнинг арвоҳидир. Уйни ташлаб келганингиздан безовта булишаётгандир? - деди укаси хеч нарса
дан бехабар. - Қозон кайнатинг. Улар рухини шод этинг!
У уйга кайтди. Хўроз сўйиб, қон чиқарди Учокка ко-
зон осди. Қўшниларни чақириб, ош берди. Ўша куни
тинч Етди. Туш кўрмади. Эртаси куни ярим тунда чу-
чиб уйгонди. Қаршисида оппок либосга ўралган арвох-
ни кўриб дод солди. Ташқарига чиқиб, бошини қўллари
орасига олиб ўтирди. Бироздан кейин хаёлига келган
фикрдан ўзига келди. Белкурак билан кетмонни қўли-
га олиб ичкарига қайтиб кирди. Меҳробдан сандикни
чикарди. Ерни казишга киришди. Дукиллаган овоздан
қўшнилар уйгониб кетишди. Девордан буйлашди. Нематжон хаш-паш дегунча одам бўйи чукур казиди. Ку-
ракнинг учи кандайдир нарсага тегди. У қўлида тупроқ-
ни суриб, чуқурдан чириб кетган мурдани олди.
Девор ортида кузатиб турган қўшниларнинг қути
учди. Бири милицияга сим кокди, иккинчиси маҳалла
оқсоқолини уйғотиб келишга чопди.
Суд-тиббий эспертизаси ходимлари, биологлар, кимйошунослар жасадни синчиклаб урганишди. Медия
на прокуратура ходимлари туманда бедарак кетган одам-
ларнинг исми-шарифини титиб колди. Мутахассислар
мурда бошига етказилган жароҳатдан ўлган дейишди.
Иш терговга оширилди. У айбига икрор булмади. Кутилмаганда арвох у етган камокхонда хам найдо бўлди. Кечалари тушига кирди. Эгнида ўша оппоқ либос, тур-
ли хил харакатлар киларди. Охири ёрилди. Терговчига
вокеани сўзлаб берди:
Сафарали кўшни туманда яшарди. У билан бирга
армияда хизмат килганмиз. Борди-келдимиз бор. Кеча-
лари киморга катнардик. Уйинда омад мендан юз ўги-
pарди. Куп ютказардим. Баъзида ундан карз кўтарар-
дим. Барибир омад чопмасди. Окибатда Сафаралидан
қарздор бўлдим. Бир куни ярим кечада у уйимга келди.
Карзини кистади. «Хозир пулим йўк, топганимда ола-
сан», дедим. «Менга пул керак, уйингни сот», деб туриб
олди. Кўндиролмадим. Бошим қотди. У эса жағи-жағи-
rа тегмай карзини кистарди. Асабим таранглашди. Печ-
када олов гуриллаб ёнарди. Унинг олдига ўрик ўтинни
тахлаб кўйгандим. Каттарок ғулани кўлимга олдим-да,
Сафаралининг бошига солдим. Калласи ёрилди. Йикил-
ди. Оёк кўли калтираб хущдан кетди. Кўзи тепага би-
тиб, котиб колди. Кўп ўтмай жони узилди. Мурдани
яширадиган жой тополмай бошим котди. Ҳовлига кў-
май десам, кўшнилар кӯриб колишади. Таваккал ки-
либ мехробдан кабр казидим. Йиғлаб-йиглаб жасадни
кумдим. Устини сувадим. Бир ойча тинч ётдим. Кейин
кечалари у тушимга кира бошлади. Уз уйимда тинчги-
на ухлай олмасдим. Жасадни олиб, дарёга ташламокчи
эдим...
У терговчига дардини тукди. Руҳи енгил тортди.
Уша куни камерада ёлғиз ётди. КЎрка-писа уйкуга кет-
ди. Арвох хам тинч куйди. Тушига кирмади. Бирок энди
виждони азобларди...

QISMLARNI TANLANG
BIRINCHI BIZDA"АРВОҲ ҚУВГАН Қотил ( Hikoya )"KEYIN BOSHQALARDA

DO'STLARGA HAM ULASHING

все шаблоны для dle на сайте шаблоны dle 11.2 скачать